Hướng dẫn tự thiết kế Banner online dễ dàng

Lời tựa

Banner ảnh là hình ảnh mang nội dung mà bạn muốn truyền tới khách hàng, với mục đích: 

  • Giới thiệu
  • Khuyến mãi
  • Quảng cáo
  • Nội dung bài viết
  • ...

Ví dụ về banner ảnh

Summer-Fashion-Display-Banner-Template Fitness-Gym-Animated-Banner-Template Strawberry-Smoothie-Food-Banner-Template

 

Strawberry-Smoothie-Food-Banner-Template (1)

Các bước giúp bạn thiết kế banner online

1. Đăng ký website BannerSnack

2. Tạo banner mới

2020-05-20_10-49-58

3. Chọn kích cỡ banner

2020-05-20_10-50-49

4. Thực hiện thiết kế banner 

2020-05-20_10-51-41

5. Lưu banner

2020-05-20_10-54-06

6. Download banner về sử dụng

2020-05-20_10-54-41


Đăng ký website chỉ 2 triệu đủ tên miền, host và web


Bình luận

oolink-logo

 

Giới thiệu

Dịch vụ Website Đám mây

Website: http://www.oolink.net

Email: [email protected]

SĐT: 098.273.9283 

Liên kết

Facebook Page

@2019 Bản quyền thuộc về OoLink.NET