Sử dụng box chat của LayData.com

Website:  https://laydata.com/

Admin: https://databox.laydata.com

Đăng ký tài khoản, và đăng nhập Sử dụng box chat của LayData.com
Cài đặt box chat Sử dụng box chat của LayData.com 02
Copy lấy script của box chat Sử dụng box chat của LayData.com 03

Đưa script box chat vào OoLink Web đám mây

Xem tương tự cách đưa script FB chat: Cài đặt chat với Facebook Page

Sử dụng box chat của LayData.com 04

giá website oolink

Screenshot

oolink.net-logo-icon

 

Dịch vụ Website Đám mây

Website: http://www.oolink.net

Email: webfaceviet@gmail.com

SĐT: 0906.386.915

Facebook Page

@2019 Bản quyền thuộc về OoLink.NET