Sử dụng box chat của LayData.com

Website:  https://laydata.com/

Admin: https://databox.laydata.com

Đăng ký tài khoản, và đăng nhập Sử dụng box chat của LayData.com
Cài đặt box chat Sử dụng box chat của LayData.com 02
Copy lấy script của box chat Sử dụng box chat của LayData.com 03

Đưa script box chat vào OoLink Web đám mây

Xem tương tự cách đưa script FB chat: Cài đặt chat với Facebook Page

Sử dụng box chat của LayData.com 04

Đăng ký website chỉ 2 triệu đủ tên miền, host và web


Bình luận

oolink.net-logo-icon

 

Giới thiệu

Dịch vụ Website Đám mây

Website: http://www.oolink.net

Email: [email protected]

SĐT: 098.273.92830906.386.915

Liên kết

Facebook Page

@2019 Bản quyền thuộc về OoLink.NET